MAKMAL SAINS SEKOLAH

 

Home  > Kriteria Kecemerlangan Makmal Sains

Hari ini,
i

Peraturan Am Makmal

Peraturan Untuk Pelajar

Menyediakan Larutan
Kriteria Kecemerlangan Keselamatan Makmal Biologi
Keselamatan Makmal

Keselamatan Bahan Radioaktif

Menanggalkan Kotoran

Langkah Keselamatan
Sedia Larutan Biasa

Letupan Di Makmal

Penyelenggaraan Mikroskop

Projek 60 - 40

Sedia Pewarna

Penyediaan Sisip Mikroskop

Teknik Asas Kimia

Teknik Asas Biologi

Teknik Pengukuran

Pertolongan Cemas

Tugas Kakitangan Makmal

Pengurusan Stok

Awet Haiwan Kecil

Awet Akuatik

Awet Bahan Biologi

Forum SMKB

Sertai Egroup Makmal Sains

Latar Belakang

Seulas Kata Penyusun

Organisasi

Kakitangan Makmal SMKB

Panorama Makmal SMKB

Makmal SMKB

Ibnu Haiyan

Ibnu Khaldun

Ibnu Sina

Al Biruni

Al Kindi

Al Nafis

 

 

Link Ke Laman Berkaitan

Laman SMK Berangan

 

 

 

 

 


           Makmal Sains Sekolah Menengah Kebangsaan Berangan, Tumpat, Kelantan

KRITERIA KECEMERLANGAN MAKMAL SAINS

1.    Pengurusan Makmal  

A.         Buku stok Penggunaan alat

B.         Buku Stok Peralatan makmal

            i.            Daftar harta modal

            ii.           Daftar inventori

            iii.          Daftar stok bekalan pejabat

C.         Rekod pergerakan alat.

D.        Buku rekod peralatan.

E.         Jadual bertugas kakitangan.

F.         Jadual penggunaan makmal.  

2.    Fizikal makmal

A.         Susunan alatan

B.         Label alatan

C.         Kebersihan dan keceriaan dalaman makmal.

D.         Kebersihan dan keceriaan stor-stor utama & stor makmal.

E.          Kebersihan dan keceriaan bilik persediaan.

F.          Kebersihan dan keceriaan luaran sekitar makmal.

G.          Susunan sudut-sudut khas.

H.          Keseluruhan bahagian makmal berfungsi.

I.           Pengelibatan keseluruhan makmal.  

3.    Sudut pameran & unsur pameran  

A.         Buku kajian/skrap

B.         Papan kenyataan & pengisian

C.         Hasil kerja pelajar

D.         Model/gambar/poster dll

E.         Akuarium/bahan awet

F.          Carta pencapaian mata pelajaran sains/sains tulen PMR, SPM dan STPM

G.         Album

H.         Carta aliran kerja P&P  

4.        Pengurusan panitia sains

A.         Fail minit mesyuarat

B.         Perancangan tahunan

C.         Minit mesyuarat panitia

D.         Bank soalan.

E.         Rekod analisis pencapaian ujian/peperiksaan.

F.          Program latihan dalaman guru & kakitangan.

G.          Perancangan perbelanjaan dan peruntukan kewangan.

H.          Struktur organisasi.

I.           Bahan sumber Asas

            1.1  Sukatan pelajaran & huraian sukatan pelajaran.

            1.2  Nota /edaran kursus/pukal sains

            1.3  Surat Arahan PPD/JPN/KPM

J.            ABM/BBM

K.         Buku Rekod pengajaran (ditulis dan kemaskini)

L.          Buku amali pelajar.

M.        Buku latihan pelajar.

N.         Penghayatan PEKA

            n.1.            Dokumentasi PEKA

            n.2.            Bukti pelaksanaan PEKA pelajar

f.          Buku-buku rujukan

g.         Teknik penggunaan radas/alatan.  

5.            Penyelenggaraan Alatan/bahan

a.            Keselamatan penyimpanan

b.            Kaedah penyusunan yang diselaraskan dengan buku stok

c.            Penjagaan dan pemulihan

d.            Tanda/label tempat simpanan

e.            Radas dan bahan mencukupi

f.             Pelupusan alatan/bahan.

F..1          Rekod pelupusan

f.2.           Bukti pelupusan (tempat)

6.    Keselamatan makmal

a.         Peti rawatan kecemasan

b.         Pemadam kebakaran

c.         Rekod kemalangan

d.         Peta laluan kecemasan.

E.         Latihan kebakaran.

F.         Peraturan keselamatan makmal.

G.        Sistem penjagaan makmal teratur (gas, air dan elaktrik)

h.         Peralatan keselamatan diri.

I.          Peredaran udara dalam makmal.

J.          Utamakan keselamatan diri di premis makmal.

K.         Penggunaan baju makmal.  

7.        Ciri istimewa  

a.         Perpustakaan Jabatan Sains

b.         Taman sumber sains

c.         Galeri sains

d.         Penggunaan IT dalam pelbagai pengurusan di makmal.

E.         Projek khas - Contoh GLA.

F.         Disiplin kakitangan makmal.

G.        Impak budaya sains (Kuiz sains/puisi sains/inovasi sains dll

H.         lain-lain

 

 

                              
 

Hakcipta  - Makmal Sains , SMK Berangan, Tumpat, Kelantan